ZGJIDH VENDIN TUAJ:

SPEEDY GOLD IL TORNEO DEI MOTIVATI ASD L'ONDA TC

SPEEDY GOLD IL TORNEO DEI MOTIVATI ASD L'ONDA TC

Data
Nga 17/04/2021 në 31/05/2021
Abonentë
17 / 24
Tipologjia
TORNEO CLASSICO
Vendi
Asd L'Onda TC
Via Pontina km 103,700
Terracina (LT)
Kufiri
GOLD
Sipërfaqe
TERRA BATTUTA
Personi i kontaktit në skenë
PAOLO RANALDI
AFATI I REGJISTRIMIT
00 ditë
00 orë
00 min
00 sek

Tabela e rezultateve

Shikoni tabelën e rezultateve
Rezultati Rrumbullakët Data
M1
LORENZO
MORIELLO
LEVEL 2036
-
BYE
RAUNDI I 3-Të
M2
SANDRO
CICERANO
LEVEL 1501
0-6
1-6
ARMANDO
SODANO
LEVEL 1828
RAUNDI I 3-Të 20/04/2021
09:00
M3
FABIO GIUSEPPE
BOVE
LEVEL 1856
-
BYE
RAUNDI I 3-Të
M4
BYE
-
PAOLO
SERRECCHIA
LEVEL 1913
RAUNDI I 3-Të
M5
MARCO
ARIMALDI
LEVEL 1751
-
BYE
RAUNDI I 3-Të
M6
BYE
-
DARIO
CERULLO
LEVEL 1400
RAUNDI I 3-Të
M7
FRANCESCO
CALISI
LEVEL 622
-
BYE
RAUNDI I 3-Të
M8
BYE
-
DANIELE
RITAROSSI
LEVEL 1420
RAUNDI I 3-Të
M9
GIOVANNI
URBANO
LEVEL 1987
-
BYE
RAUNDI I 3-Të
M10
BYE
-
DAVIDE
GRAZIANO
LEVEL 1659
RAUNDI I 3-Të
M11
SALVATORE
SANGUIGNI
LEVEL 1700
-
BYE
RAUNDI I 3-Të
M12
BYE
-
FABIO
COLANDREA
LEVEL 1827
RAUNDI I 3-Të
M13
GIANLUCA
IADICOLA
LEVEL 1828
-
BYE
RAUNDI I 3-Të
M14
BYE
-
LORENZO
DI PIERRO
LEVEL 1905
RAUNDI I 3-Të
M15
GENNARO
DI LEVA
LEVEL 1885
-
BYE
RAUNDI I 3-Të
M16
BYE
-
MASSIMILIANO
DI MEO
LEVEL 1963
RAUNDI I 3-Të
M17
LORENZO
MORIELLO
LEVEL 2036
5-7
6-4
6-3
ARMANDO
SODANO
LEVEL 1828
Të TETAT 27/04/2021
11:00
M18
FABIO GIUSEPPE
BOVE
LEVEL 1856
6-3
6-3
PAOLO
SERRECCHIA
LEVEL 1913
Të TETAT 30/04/2021
10:00
M19
MARCO
ARIMALDI
LEVEL 1751
6-3
6-0
DARIO
CERULLO
LEVEL 1400
Të TETAT 02/05/2021
11:00
M20
FRANCESCO
CALISI
LEVEL 622
2-6
2-6
DANIELE
RITAROSSI
LEVEL 1420
Të TETAT 24/04/2021
16:00
M21
GIOVANNI
URBANO
LEVEL 1987
7-5
6-1
DAVIDE
GRAZIANO
LEVEL 1659
Të TETAT 17/04/2021
14:00
M22
SALVATORE
SANGUIGNI
LEVEL 1700
6-3
6-2
FABIO
COLANDREA
LEVEL 1827
Të TETAT 25/04/2021
09:00
M23
GIANLUCA
IADICOLA
LEVEL 1828
4-6
3-6
LORENZO
DI PIERRO
LEVEL 1905
Të TETAT 19/04/2021
18:30
M24
GENNARO
DI LEVA
LEVEL 1885
3-6
7-5
3-0
MASSIMILIANO
DI MEO
LEVEL 1963
Të TETAT 28/04/2021
13:30
M25
LORENZO
MORIELLO
LEVEL 2036
6-2
6-3
FABIO GIUSEPPE
BOVE
LEVEL 1856
LAGJET 06/05/2021
11:00
M26
MARCO
ARIMALDI
LEVEL 1751
6-1
6-1
DANIELE
RITAROSSI
LEVEL 1420
LAGJET 07/05/2021
13:00
M27
GIOVANNI
URBANO
LEVEL 1987
6-3
7-5
SALVATORE
SANGUIGNI
LEVEL 1700
LAGJET 28/04/2021
13:30
M28
LORENZO
DI PIERRO
LEVEL 1905
6-3
6-2
GENNARO
DI LEVA
LEVEL 1885
LAGJET 03/05/2021
18:30
M29
LORENZO
MORIELLO
LEVEL 2036
-
MARCO
ARIMALDI
LEVEL 1751
GJYSMëFINALE
M30
GIOVANNI
URBANO
LEVEL 1987
1-6
6-3
7-6
LORENZO
DI PIERRO
LEVEL 1905
GJYSMëFINALE 06/05/2021
18:00
M31
MORIELLO L. /
ARIMALDI M.
-
GIOVANNI
URBANO
LEVEL 1987
FUNDI